úterý 14. června 2011


69. EG MiniMatch - Milíčov
Údolí Javornice (Křivoklátsko)
12. června 2011


Malý MM si dali Renda Dubský s Fílou Šrámkem v legendárním XG údolí Javornice. Utkání bylo součástí tradičního víkendového pobytu přátel pod hvězdami a u ohně. Ze sedmi kotlíkářů se v 6.30 ráno vydali do hry pouze dva. Ale nejkrásnější částí dne je časné ráno a tak to stálo zvlášť za to.

 
Filip Šrámek