neděle 15. února 2015

76. EG Mini                             2015-02-15

                     Bejčák 

Vrchol  „ Bejčáku“ byl s podivem obsazen pasoucími se kravami.
Proto jsme v trojici utvořili rojnici a od Písku, směrem na BEJČÁK
dobyli přilehlý les. Odolával, ale marně. A tak  jsme objevili
nový, ještě nehraný terén, kam se budeme rádi vracet.
Hlavně Pavel Kašpar, který se lepší a lepší až……. 

                  Text  K. Podskalský                                   Foto   M. Biskup