čtvrtek 12. března 2015

06

Prasečí liga E. J. - Starý Most
(2015-03-07)
Základní kámen Prasečí ligy vtesán do země mohutnými údery stvořitele Eberharda Jaroše je, zdá se, nevyviklatelný. I v nové sezóně jsou odpadlíci z hlavní části velkých turnajů uvrženi do tenat "béčkového" finále. Hovořit v případě prvního EG CUPu o NÁSTRAHÁCH není od věci. Při stavění jamek si předseda této eXgolfové lahůdky, Ebi Jaroš, i jeho pobočník, Vašík Purchart, dopřáli zvrácené tvořivosti, kterou v případě architektury základního hřiště neměli povolenu. A tak ani tentokrát nebyla "prasečárna" vůbec lehká. Minuly ji sice přestřely rybníka, nechyběly však jiné záludností. Výsledek urputného zápolení nijak nepřekvapil a definitivně potvrdil rozložení sil v základní části.