úterý 26. září 2017

60. EG Mini                             2017-03-26

Velký Kamýk 
 Malý restík z minimáčku z něhož se nepodařilo pořídit fotodokumentaci