neděle 28. června 2009

40. EG Minimatch, Emerán, Klíny

další podrobnosti později... neusoudí-li hasa, že snímek stačí..! Mimochodem, berte to jako kvíz:
1) Kdo je autorem speciálního odpalovacího zařizení
"asfalt-vzduch-trávník"?
2) Kdo z účastníků 40. egMM zařízení AVT na snímku použil?
Odpovědi vkládejte do knihy.