sobota 24. října 2009

87. EGMM - Most, kostel

Teorie se stává praxí...

V úterý 20. října se uskutečnil první minimatch organizovaný nedávno vzniklou magickou platformou z Mostu - M8. Ačkoliv počet účastníků byl 8 a někteří jedinci nebyli schopni dorazit ve smluvený čas 15:30, spolupráce odpovědnější části sešlosti měla za následek zcela hladký průběh akce. Roman s Hasou s předstihem postavili 3 jamky, aby byl maximálně efektivně využit čas před setměním.

Hra začala a následně pokračovala, ačkoliv první jamku odehrálo pouze 7 lidí. Před třetí jamkou Hasa ještě posbíral nutné propriety z první jamky, které tam zanechali elitní odstřelovači. Na třetí jamce se již hrálo v "modu normal" aniž by kdokoliv z účastníků výrazně trpěl. Hra měl švih a spád. Její výsledky si přečtěte v zápisu.

Hlavní smysl úterního MM netkví v bodech a umístění. Původní záměr dokonce ani nepočítal s odehráním MMM8 v této sezóně. Spočívá hlavně v potvrzení toho, že jsme schopni i ve všední den zorganizovat a odehrát takto početně obsazený match. Další M8 minimatch ještě nemá pevný termín. Rozhodně bude odehrán nejdříve v lednu roku 2010.

Na povrch prosvítají snahy o zorganizování novoročního MM 1. ledna. Vzhledem k výjimečnosti tohoto dne by však bylo nerozumné pojímat tento MM jako aktivitu M8. Jsou minimálně dva důvody proti. Za prvé M8 má v propozicích, že bude organizovat MM pouze ve všedních dnech a za druhé ... najít dostatečné množství "živých" kusů v tento den jen z vlatních řad je nad síly i tak progresivní platformy jakou je M8.