neděle 19. září 2010

88. EGMM, Žihelský les
2010/09/17Pařezové a kořenové...
jamky, míčky svedené z dráhy letu kmeny stromů nebo balvany, houbičková a šišková odpaliště, svažitý terén…To je výčet jen několika kouzel, která nachystal kouzelný Žihelský les pro čtyřčlennou partičku extrémních golfistů. Tajemný kraj viklanů byl opravdovým „prubířským kamenem“ schopností, technických dovedností ba i fyzikálních vědomostí všech čtyř účastníků 88. EG MM. Přesto si s jeho záludnostmi docela dobře poradila i Iveta Hilasová – zatím stále ještě nováček ČAEG. Vyrovnaný boj skončil vítězstvím Štěpána Marečka, jen o jeden odpal horší Jarda Barták byl druhý a Bláža Hamouzová třetí.
blaja