pátek 19. listopadu 2010

Valná hromada ČAEG - 12.11. 2010


Přítomní:

Pavel Šváb (předseda diciplinární komise)

Radek Lukavský

Luboš Poucha (předseda STK ČAEG)

Jaroslav Barok (místopředseda ČAEG)

Filip Šrámek (předseda ČAEG)

Jitka Jenke

René Dubský (místopředseda ČAEG)

Jan Brenk

Zápis:

I. Oznámení o konání rozhodcovských zkoušek- březen 2011

II. Uvedení plánu o prvních oficiálních hřištích extrémního golfu na Rané a Klínech.

III. Doplnění pravidel: Hráč musí mít odehráno alespoň 70 procent jamek z utkání, aby se mu počítal do EEG.

IIIa Ustanovení pravidla: V prostoru „na hůl od jamky“ je povolen posun míčku o šířku

tohoto míčku.

IV. Ustanovení změny soutěžního řádu: placená registrace do EEG. Registrace zaručuje 50-ti procentní slevu na vklady do všech turnajů.

IV a. Ustanovení změny soutěžního řádu: změna časů elektronického přihlašování účastníků na

turnaj. Přihlašování začíná v pondělí 19 hod a končí ve čtvrtek 19 hod.

V. Probrání pravidel a soutěžního řádu ČAEG bod po bodu.

VI. Zavržení návrhu na sedmý sobotní EG Match před nedělním Turnajem Mistrů. Termín Turnaje Mistrů zachován na sobotu.

VII. Probrání tématiky turnajů kategorie C Open a návrh na změnu počítání odehraných

turnajů kat. C Minimatch(dále MM) a Open.

VII a. Vytvoření návrhu na počítání odehraných turnajů kat. C, MM a Open: do žebříčků

EEG se započítává 10 nejlepších turnajů kat. C, - MM a Open a z toho max. 3 nejlepší výsledky turnaje kat. Open.

VIII. Hlasování:

VIII a. Hlasování o bodu VII a: pro návrh se vyslovilo 7 hlasujících, proti 1. Návrh byl přijat.

VIII b. Hlasování o změnách pravidel a soutěžního řádu ČAEG: změny byly

jednohlasně přijaty.

VIII c. Hlasování o regulérnosti valné hromady: regulérnost valné hromady byla jednohlasně

schválena.

IX. Oznámení o konání mimořádné valné hromady v únoru 2011. Tato mimořádná VH se bude týkat: - kalendáře turnajů EEG 2011 (kdo, kdy, kde)

- schvalování dodatků k pravidlům a stanovám ČAEG.

- objasnění a stanovení fungování klubů

- schvalování investic ČAEG

- vyúčtování za rok 2010.

V Litvínově 12. listopadu 2010 – salonek restaurace Krušnohor


Předsednictvo ČAEG
www.caeg.cz