čtvrtek 23. září 2010

5. EG Open Match, Sklárna
2010/09/20
Po zjevném úspěchu starosplavských EG Open Matchů, které byly koncipovány jako nábor juniorů, byl podobný turnaj uspořádán ve Škole v přírodě Sklárna. Zájem byl obrovský a pořadatelé 5. EG Open Matche téměř nezvládali příval přihlášek. Časová omezení však nedovolila přijmout do hry všechny děti. Přes síto nakonec prošlo čtrnáct borců - vesměs žáků posledního ročníku, kteří mají zkušenosti s pálkovými či raketovými sporty. Po vzoru Starých Splavů byla soutěživost mladých motivována zapojením instruktorů do hry.
Kubovi Marešovi se zalíbil "makarov"
Navzdory obtížnému terénu mezi stromy, pařezy, balvany a atrakcemi lanového centra, byly některé výkony neuvěřitelné. Nejlepší z juniorů, David Fiala, zvládl osm jamek osmatřiceti údery s klidem a soustředěním až netypickým pro teenagera. Protože se jedná o stoprocentního nováčka, budiž jeho hra opětovným potvrzením pravidla, že dobrý golf je více v hlavě než v rukách. Také čtyřicet úderů, které si připsali Jakub Mareš a Marek Kysela, se dá považovat za úctyhodný výsledek. Ani ostatní si nevedli špatně. Například Patrik Čalyj předváděl elegantní a dalekonosné první odpaly, z nichž jeden dopravil jeho míček až do 200 metrů vzdálené zahrady. Patrik však dohrával se stejnou razancí i míčky u jamky a tak nakonec skončil poslední. Nadbytek energie při úderu byl obecně "kazem na kráse" hry většiny zúčastněných.
Ani horší výsledky některých z nich však nezbrzdily probuzený zájem o extrémní golf. Zápal, se kterým si zjišťovali adresu ČAEG, možnosti nákupu golfových pomůcek apod. dává tušit, že s některými se budeme při EG setkávat pravidelně.
blaja
Fotodokumentace
Celostátní žebříčky:
Společný
Junioři