neděle 22. září 2019

141. CG Mini                 2019-09-22
Velký Kamýk
  Na starý dobrý Kamýk si po delší odmlce přišla zahrát Danka a moc nescházelo a všichni jsme odcházeli se sklopenými hlavami.